Naše podjetje EIBms izvajamo elektroinštalacije na stanovanjuskih in poslovnih objektih, od začetka do konca.

Beseda ''elektroinštalacija'' je zelo širok pojem in zajema mnogo različnih opravil. Pripravi se vse potrebne povezave, pametno je narediti tudi nekaj rezervnih povezav, kar vedno pride prav. Ko gradbeniki že zaključujejo hišo, ponovno pridejo na vrsto električarji in izdolbejo (poštemajo) vse potrebne poti za cevi v katere se kasneje položi vodnike (kable). Od stikal do porabnikov in do električne omarice z varovalkami. Kvalitetno izvedene elektroinštalacije se prepoznajo po kvalitetnih spojih kablov, zanesljivih elementih, pravilnih načrtih in še marsičem.
Vsako gradbišče pa potrebuje tudi gradbeno elektro omaro, ki nudi dostop do elektrike v prvih fazah gradnje in tako omogoča izvedbo same elektroinštalacije in ostalih del. Predno se priklopi elektro gradbeno omaro na električno omrežje je potrebno izvesti tudi električne meritve. Izdelamo vam tudi električne meritve, ki so potrebne za priklop na električno omrežje.

Izvajamo naslednje inštalacije v stanovanjskih in poslovnih objektih:

Inštalacija domofonov

Za enostanovanjske ali večnamenske hiše, poslovne prostore, ter stanovanske soseske v audio in video tehniki. Domofon vam omogoča pogovor z obiskovalcem, ki je pred vhodom, z njim pa mu lahko tudi odprete vrata. Sodobnejša oblika domofona je video domofon, ki poleg govora prenaša tudi sliko. Vgrajen ima lahko slikovni spomin obiskov za kasnejši pregled. Na domofon je možno priklopiti tudi kamero ali celo več kamer. Zunanja video-domofon enota se nahaja na vhodu na parcelo ali stanovanja, zato imajo stanovalci z notranjosti stanovanj popolno kontrolo nad obiskovalci.

>

Inštalacije računalniških in telekomunikacijskih omrežij

Danes ima že skoraj vsaka zgradba oz. stanovanjski objekt vsaj en podatkovni kabel, ki nam omogoča, da govorno in podatkovno komuniciramo z zunanjim svetom. Strukturirana ožičenja postajajo vse bolj razširjena zaradi potrebe po internetu, digitalni televiziji in IP-telefoniji. Pri nas z vami sodelujemo pri načrtovanju vaše lokalne računalniške mreže. Pomagamo vam izbrati lokacije za računalnik, nato pa postavimo potrebno inštalacijo.

Popravila, obnavljanje poškodovanih elektroinštalacij


Inteligenčne pametne inštalacije

Udobje, varnost, nadzor, komunikacija, so pomembne funkcije vsakega sodobnega doma. V modernem bivalnem okolju je vse več električnih naprav in sistemov, od katerih se vsak sistem razlikuje glede na električno napajanje, upravljanje in delovanje. Inteligentne inštalacije so nekaj popolnoma drugačnega. Gre namreč za novost, kjer se od klasičnih inštalacij razlikujejo v upravljanju in nadzoru, ki se izvajo po enotnem vodilu. Prednost inteligentnih inštalacij je tudi prihranek pri naložbi zaradi lažjega projektiranja, enostavnejše polaganje električnih vodnikov, povečana je protipožarna zaščita, hkrati pa so le te tudi okolju prijaznejše.

Finomontažna dela - priklop porabnikov