Meritve električnih inštalacij za brezhibno napeljavoElektroinštalacije so ključen sestavni del vsakega stanovanjskega, poslovnega ali proizvodnega objekta, saj življenje brez elektrike v sodobnem svetu tako rekoč ne obstaja več. Po zakonu je tisti, ki električne inštalacije uporablja, dolžan zanje tudi poskrbeti, oziroma – povedano drugače – zagotoviti mora, da so inštalacije in naprave varne. Da lahko to zagotovite, je treba opravljati meritve elektroinštalacij, in sicer ne le na začetku ob namestitvi, ampak tudi kasneje. Elektro meritve namreč takoj zaznajo kakršno koli napako v napeljavi, ki jo je treba čim prej odpraviti, da sistem spet ustrezno deluje in da zaradi malenkosti ne pride do večjih okvar.Kdo lahko izvaja meritve električnih inštalacij?Elektro meritve so zelo specifična dejavnost, ki jo lahko izvaja le za to ustrezno usposobljen izvajalec. Pri tem mora upoštevati jasno določene standarde in predpise. V podjetju EIBms d.o.o. redno izvajamo takšne meritve električnih inštalacij in imamo za to ustrezno usposobljen strokovni kader. Rezultati meritev se zapišejo, v primeru napak in pomanjkljivosti pa izvedemo tudi vsa potrebna popravila. S tem zagotovimo varno uporabo in zanesljivo delovanje inštalacije in vseh naprav. Ob tem izdamo tudi potrdilo o tem, da smo opravili meritve elektroinštalacij ter o njihovem brezhibnem delovanju.CENIK ZA HIŠE

CENIK ZA VEČSTANOVANJSKE OBJEKTE

Cene so informativne